Om allt klaffar kommer Hadseløyas Azzi paras i slutet av nästa vecka med Ripfinnarens Jaeger, om allt går som det ska kommer det födas Irländska settervalpar i mars. Dessa valpar förväntas bli lättdresserade hårt gående och mycket bra viltfinnare, preliminärt HD index för kullen 107. För mer info eller om ni önskar skriva upp er på valplistan så kan ni kontakta oss😊 

Nedan lite info om Azzi, för info om Jaeger kontakta Johan Fredholm eller Helga Fredholm. 

UKL

Länk till AZZI’s kritik efter 1a släpp i Norskt Derby final

IRST  HADSELÖYAS AZZI SE45070/2014, äg & för Ulf Johansson, Mora

Azzi startar i mycket bra fart, stil och format. Revierar mycket bra i utmärkt kontakt med sin förare. Tar stånd i början av släppet och när vi är på väg fram ser jag partner kommer in i område där Azzi står, ripor lättar och Azzi går efter en kort bit. Fortsätter under dagen sitt fina sök, får mycket mark med sig på bredd och djup samt i utmärkt kontakt. I femte släpp har Azzi stånd tillsammans med partner. Innan vi hinner fram tjuvreser partner ripan samt förföljer friskt. Azzi förföljer också ripan en bit men kastar sig i nytt stånd. När vi kommer fram så lättar ripa utan hundens påverkan precist framför Azzi som är helt lugn i flog och skott. Släpps ut på nytt och visar på fin sekundering vid partners stånd. Avslutas med 1 Ukl. Släpptid 65 min. 1 Ukl

IRST Haselöyas Azzi SE45070/2014 äg o för U Johansson

I första släpp mot Extra går hon i utmärkt fart och stil, söket är alltför öppet, Azzi sekunderar stående partner. I andra släpp mot Kalla uppvisar hon mycket bra fart, stil och reviering. I tredje mot Arrow fortsätter hon sitt utmärkta sök i prima stil och fart, stånd anmäles, Azzi får vänta i flere minuter medan vi avhandlar partnerns fågelarbete. Azzi håller sin fågel spikad, reser kort på uppmaning, hon är komplett lugn i uppflog och skott, apporterar bra, avlevererar vackert. Azzi tilldelas första pris i öppen klass. FF, 3 släpp 1 Ökl

IRST Hadselöyas Azzi SE45070/2014 äg Ulf Johansson, Mora

Azzi jagar hela dagen i mycket bra fart och stil. Hon får med sig mycket mark i stora och väl revierande slag. Azzi hittas i stånd i dagens sista släpp, ripor lyfter och hon är komplett lugn i flog och skott. Hon apporterar den utlagda fågeln mycket bra. Fem släpp, släpptid 65 minuter, 1 ökl (FS, FF)

Azzis meriter Jaktprov:2Ukl, 2x1Ukl, finalist ND, 3Ökl, 2×1Ökl Utställning: Excellent

Jaegers meriter Jaktprov: 2Ukl, 1Ukl, 2 Ökl Utställning:Excellent

Lite info om Jaeger

https://sisk.se/index.php/helga

Mvh Fjälldemonens